Uppsala Municipality

A public authority

4 requests
Utdrag ur diarium 8 - 14 maj
Response by Uppsala Municipality to Sven Lagerström on .
Successful.
Hej! Uppsala kommun har ett webbdiarium där du själv kan söka fram registrerade handlingar under en viss tidsperiod: http://diarium.uppsala.se/. Du hi...
Hej! Översänder begärda E-postloggar. Med vänlig hälsning   AGNETA KLIPPBERG registrator _______________________ Postadress: Uppsala kommun, kommu...
Kommunchefens e-postlogg för 13- 19 mars
Response by Uppsala Municipality to Maria Persson on .
Waiting clarification.
Hej Maria! Jag har fått din begäran men vill kolla en sak för tydlighetens skull. Joachim Danielsson har titeln stadsdirektör och Christoffer Nilsson...
Gällande Kontoplan (2016)
Response by Uppsala Municipality to Anders Nordencrantz on .
Successful.
Hej igen! Skickar här filer med aktuella koder per december 2016 för ansvar (per nämnd), objekt, produkter och projekt. Med vänlig hälsning Carin CA...

Only requests made using FrågaStaten are shown. ?